HVOB actief

De HVOB heeft met Centrada en de Gemeente afspraken gemaakt over zaken als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen. Ook onderwerpen als zorg en welzijn, duurzaamheid, leefbaarheid en stedelijke vernieuwing vallen onder die afspraken.

Op basis van de huidige woningwet zijn huurdersorganisaties een volwaardige partij bij dit soort  zaken.

U zult denken: afspraken zijn makkelijk gemaakt en papier is geduldig. De HVOB heeft echter medeverantwoordelijkheid  genomen voor de uitvoering in de praktijk. We doen onder meer mee met onderzoeken naar:

 •  De positie op de woningmarkt van mensen met een middeninkomen
 • De instelling van een Woonlastenfonds, dat hulp moet bieden aan die mensen met ernstig betalingsproblemen
 • Maatregelen die vrijwillige doorstroming bevorderen
 • Mogelijkheden om beter de verloedering van de stad te bestrijden

Verder start de HVOB en aantal experimenten om de betrokkenheid van mensen bij de verbetering van hun buurt te vergroten.

 

Kader

 

In 2017 krijgt de Jol en een deel van het Galjoen bijzondere aandacht bij het verbeteren van de wijk. In de jaren daarna zal telkens een andere wijk of buurt in het brandpunt van de aandacht worden geplaatst. Daarover worden elk jaar afspraken gemaakt tussen Gemeente , Centrada en HVOB.

De taak van HVOB zal vooral zijn om bewoners actief te betrekken bij het  maken  en uitvoeren van plannen. En dat op duurzame manier. Niet een keer je neus laten zien in de buurt, mooi verhaal houden en dan maar de boel zijn beloop laten.  Maar initiatieven nemen, bij de uitvoering betrokken blijven en  ook daarna de vinger aan de pols blijven houden.

Daartoe worden in alle wijken netwerken opgezet die kunnen bestaan uit leden van de HVOB, bewonerscommissies, wijkraden en alle andere actieve mensen in buurt of wijk.

Iets voor U? Neem contact met de HVOB (www.hvob.nl; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; 0320-841733)

 

De HVOB heeft regelmatig overleg met Centrada.  De laatste twee overleggen voor de zomervakantie vonden plaats op19 april en 31 mei. Aan de orde kwamen onder meer de volgende onderwerpen:

 • Mogelijke aanpassingen in het reglement voor bewonerscommissies

De HVOB nam het standpunt in dat de bewonerscommissies zich hier eerst zelf over moeten uitspreken.

 • Beloningsbeleid goede huurders
 • Woonruimteverdeling

De HVOB is betrokken bij een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van het huidige systeem. Gekeken wordt naar keuzevrijheid, transparantie en rechtvaardigheid.

 

Een onderwerp bij een eerder overleg was de afhandeling van klachten. Er is inmiddels een werkgroep ingesteld waarin de HVOB deelneemt. Er is op dit moment een conceptadvies. Besluitvorming daarover vindt direct na de zomervakantie plaats. Wij houden u op de hoogte.

 

 

 

De Gemeente en Centrada hebben plannen om in 2017 in Jol  en Galjoen aan de slag te gaan met verbetering van de leefomgeving. Zowel bij de voorbereiding als de uitvoering  zullen bewoners een rol moeten spelen.

De HVOB hecht er aan ook zelf de bewoners te raadplegen. Daarom stellen we u de volgende vragen:

1. Wat moet er in Uw directe omgeving gebeuren of verbeteren?

( denk daarbij bijvoorbeeld aan bestrating, groen, achterpaden, brandgangen, zwerfvuil, overhangende takken, parkeergelegenheid, invalide parkeerplaatsen, verkeersveiligheid, speelplekken of andere buurtvoorzieningen)

2. Welke rol kunnen bewoners en/of bewonersorganisaties daarbij spelen?

( denk daarbij aan bijvoorbeeld ideeën aandragen, plannen mee uitwerken, toezicht houden, zelf meewerken aan de uitvoering,  bijvoorbeeld schoonmaakacties voor de hele buurt)

Wij vragen u uw antwoorden  in te vullen op ons contactformulier (ga naar Contact) of een reactie toevoegen.

 

Wij zullen de resultaten gebruiken in het overleg over te maken afspraken met Gemeente en Centrada.

Direct na de zomervakantie zullen wij u uitnodigen voor een bespreking over wat we met uw  inbreng hebben gedaan en de verdere gang van zaken rond de aanpak van de problemen in uw buurt.

 

 

Over ons

Huurdersvereniging “Ons Belang” (HVOB) verenigt de huurders van Centrada in Lelystad en komt op voor hun belangen. Als belangenbehartiger van de huurders hebben wij een overeenkomst met Centrada waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Bij het bepalen van beleid en de uitvoering treedt Centrada eerst in overleg met de HVOB.

Huurdersvereniging “Ons Belang” is niet alleen voor huurders maar vooral van huurders. De huurders bepalen het beleid en het bestuur richt zich op hun wensen en verlangens.

 

Oplevering van de woning 

oplevering

 Heeft u problemen met de aanvaarding en oplevering van uw huurwoning dan kunt u op onze steun rekenen. Neem contact op met de HVOB per:

 

- contact formulier op deze website: click hier voor contact formulier  ;

- e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;

- telefonisch: (0320) 841733 ;

- op het spreekuur op het kantoor van de HVOB.

 

 

Weet u dat?

HVOB overlegt regelmatig met:

 • Bewonerscommissies (BWC)
 • Centrada
 • Gemeente Lelystad


 

 • HVOB is lid van de Nederlandse Woonbond

Cursussen

HVOB organiseert verschillende cursussen voor de BWC en geïnteresseerde leden. 

 
 • Huurdersvereniging Ons Belang er is om op te komen voor de belangen van de huurders.
 • Een zo groot mogelijke vereniging sterker staat in de onderhandelingen met Centrada.
 • Als er geen huurdersvereniging meer is ieder voor zijn eigen belang moet opkomen met alle gevolgen van dien.

 

De huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) houdt zich bezig met het beleid op het gebied van huurwoningen Zij functioneert onafhankelijk en zelfstandig, vertegenwoordigt de huurders en behartigt de belangen van haar leden.

De HVOB maakt gebruik van haar advies -en haar instemmingsrecht.

Een belangrijk uitgangspunt van ons is dat wij u als huurder reeds In een beginstadium van nieuw te ontwikkelen beleid, willen betrekken.

Contact

Adres:

Meentweg 1

8224 BP Lelystad

 

Tel.   (0320) 841733

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

December 2016
M D W D V Z Z
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1