Voorlichting Warmtetransitie voor huurders

U kunt de bijeenkomst terugkijken op: 


Start Voorlichting Warmtetransitie voor huurders

HVOB, Centrada en de gemeente Lelystad organiseren gezamenlijk een eerste voorlichtingsavond over de warmtetransitie voor huurders.

Nederland heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken moeten we onder andere van aardgas af, ook in Lelystad. Dit heeft veel invloed op de samenleving en lukt alleen als we samenwerken. U als huurder bent niet verantwoordelijk voor het verduurzamen van uw woning, dat is de woningcorporatie. Wel kunt u als huurder bijdragen aan energiebesparing en bijvoorbeeld duurzame bewustwording in de wijk.

De voorlichtingsavond wordt georganiseerd op maandagavond 13 september om 19.30 uur in de grote zaal van gebouw De Kubus. De avond is ook online te volgen via een livestream. Zowel de zaal als de livestream gaan open om 19.00 uur.

Het programma is als volgt:

1. Opening door de avondvoorzitter Jop Fackeldey, gedeputeerde van provincie Flevoland

2. Welkomstwoord door wethouder Jack Schoone

3. De zaal aan zet
De avondvoorzitter in gesprek met de zaal:

 • Wat weet u al van de warmtetransitie?
 • Wat denkt u vanavond te weten te komen

4. Presentatie gemeente Lelystad

 • Wat is de warmtetransitie?
 • Waarom de warmtetransitie?
 • Planning van de warmtetransitie
 • Hoe worden inwoners betrokken?

Gelegenheid tot het stellen van vragen

5. Presentatie Centrada

 • Toekomstperspectief: Wat betekent de warmtetransitie voor de huurder?
 • Gedragsmaatregelen en kleine energiebesparende maatregelen

Gelegenheid tot het stellen van vragen

6. Presentatie HVOB

 • Waarover heeft de huurder / bewoner wat te vertellen?
 • Rechten, plichten, mogelijkheden, kansen van de huurder / bewoner
 • Wat gaat het de huurder kosten?

Gelegenheid tot het stellen van vragen

7. Afsluiting

Wilt u fysiek deelnemen aan de voorlichtingsavond? Stuur dan zo snel mogelijk een bericht naar info@hvob.nl of meldt u aan via het aanmeldformulier op de website www.hvob.nl. Vermeld hier dan duidelijk bij of u fysiek aanwezig wilt zijn of dat u online deelneemt. Door de coronaregels is er beperkt plaats in de zaal en kan het zijn dat u niet meer fysiek kunt deelnemen.

Diegenen die zich naar aanleiding van een vooraankondiging al hebben aangemeld, hoeven dat niet nogmaals te doen.

Heeft u corona gerelateerde klachten, blijf dan thuis. De door de overheid vastgestelde maatregelen (1,5 meter) worden strikt gehandhaafd.