Laatste nieuws

Wold

HVOB houdt enquête

In de Wold is Centrada bezig met groot onderhoud en het isoleren van woningen. Eerder werden ruim 100 woningen onder handen genomen. Op dit moment wordt er aan 186 woningen gewerkt. Voor veel woningen zit het werk er bijna op. Voor de HVOB reden om te onderzoeken hoe de bewoners dit ervaren hebben. Via een enquête. We vragen onder meer:

 • Of het woongenot na de werkzaamheden is verbeterd?
 • Voldoen de aangebrachte verbeteringen aan de verwachting?
 • Of ze voor en tijdens de werkzaamheden goed zijn geïnformeerd?
 • Door wie ze geïnformeerd zijn? Door Centrada of de aannemer?
 • Of er tijdens de werkzaamheden voldoende rekening is gehouden met de bewoners?
 • Wat er volgens de bewoners beter zou kunnen of moeten?

Met dit onderzoek wil de HVOB twee doelen bereiken:

 • Problemen die tijdens de werkzaamheden zijn blijven liggen alsnog oplossen
 • Uit deze ervaring lessen trekken voor volgende projecten

Hooghe Bomen

HVOB op bezoek

Regelmatig bezoekt de HVOB een wooncomplex. Bestaande bouw of nieuwbouw. Onlangs waren we in de Hooghe bomen en spraken met de bewoners van 66 net opgeleverde nieuwbouwwoningen.

 De opkomst was goed. Veel onderwerpen kwamen aan de orde. Onder meer:

 • Kinderziektes bij dit type bouw. Een aanpak waarbij veel gebruik gemaakt wordt van geprefabriceerde elementen.
 • Problemen met vele moderne installaties. Bijvoorbeeld telefonische deuropeners, verwarming.
 • Oplevering van de directe omgeving.

De HVOB zal deze problemen met Centrada en de gemeente bespreken. Op die manier kunnen problemen alsnog worden opgelost en kunnen lessen voor de toekomst worden getrokken.

Wij deden dat al eerder succesvol bij een eerder opgeleverd deel van de Hooghe Bomen.