ALV 29 juni 2023

Algemene Ledenvergadering HVOB 2023

Datum: 29 juni 2023 (donderdag)

Tijdstip: 19:30 uur

Plaats: De Kubus Lelystad, Agorabaan 3, 8224 JS  Lelystad 


AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen jaarverslag

3. Goedkeuring financiële jaarstukken

4. Sluiting (± 20:30 uur)


Aansluitend programma:

Na afloop (20:30 uur) van deze formele vergadering over de vaststelling van de jaarstukken is er, bij een drankje, een live concert door de big band de “Q-Buskers”. Zij spelen live muziek uit jaren vijftig en zestig.


Als u aan de ALV wilt deelnemen dan moet u zich van te voren opgeven. Liefst zo snel mogelijk in verband met de te verwachten grote belangstelling voor het concert. Geef ook aan als meerdere personen deelnemen.  

Aanmeldingsformulier
voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de HVOB 

op 29 juni 2023 om 19:30 uur in de Kubus