Over ons

 

Huurdersvereniging “Ons Belang” (HVOB) verenigt de huurders van Centrada in Lelystad en komt op voor hun belangen. Als belangenbehartiger van de huurders hebben wij een overeenkomst met Centrada waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Bij het bepalen van beleid en de uitvoering treedt Centrada eerst in overleg met de HVOB.

Huurdersvereniging “Ons Belang” is niet alleen voor huurders maar vooral van huurders. De huurders bepalen het beleid en het bestuur richt zich op hun wensen en verlangens.

Activiteiten

HVOB overlegt regelmatig met:
    • Bewonerscommissies (BWC)
    • Centrada
    • Gemeente Lelystad
    • Huurdersorganisaties in Flevoland

 

 • HVOB is lid van de Nederlandse Woonbond
 • Participatie, huurders en bewoners betrekken bij het formuleren en uitvoeren van beleid
 • Prestatieafspraken, het maken van afspraken met gemeente en Centrada over onderwerpen als betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, wonen en zorg, leefbaarheid, stedelijke vernieuwing, duurzaamheid en energie.

Cursussen

HVOB organiseert verschillende cursussen voor de BWC en geïnteresseerde leden. 

 • Huurdersvereniging Ons Belang er is om op te komen voor de belangen van de huurders.
 • Een zo groot mogelijke vereniging sterker staat in de onderhandelingen met Centrada.
 • Als er geen huurdersvereniging meer is ieder voor zijn eigen belang moet opkomen met alle gevolgen van dien.

De huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) houdt zich bezig met het beleid op het gebied van huurwoningen. Zij functioneert onafhankelijk en zelfstandig, vertegenwoordigt de huurders en behartigt de belangen van haar leden.

De HVOB maakt gebruik van haar advies -en haar instemmingsrecht.

Een belangrijk uitgangspunt van ons is dat wij u als huurder reeds In een beginstadium van nieuw te ontwikkelen beleid, willen betrekken.