ALV 2022

Algemene Ledenvergadering HVOB 2022

Datum: 11 juni 2022 (zaterdag)

Tijdstip: 11:00 uur

Ontvangst: 10:30 uur

Plaats: De Kubus Lelystad, Agorabaan 3, 8224 JS  Lelystad 


AGENDA

  1. Opening en welkom door de voorzitter.
  2. Goedkeuren jaarverslag 2021.
  3. Vaststellen jaarrekening 2021.
  4. Naar aanleiding van het jaarverslag kunnen ook vragen en opmerkingen worden gemaakt over de activiteiten in 2022 en voorzetten gegeven worden voor het werkplan 2023.
  5. Rondvraag en sluiting.

Aansluitend programma:

Direct aansluitend aan de ledenvergadering kunt u deelnemen aan een bustocht langs een aantal markante plekken in Lelystad. Waaronder een aantal recente nieuwbouwprojecten van Centrada. De bustocht zal plusminus anderhalf uur duren.

Bij het instappen wordt aan u een lunchpakket verstrekt dat u onderweg kunt nuttigen.