ALV 29 juni 2023

Algemene Ledenvergadering HVOB 2023

Datum: 29 juni 2023 (donderdag)

Tijdstip: 19:30 uur

Plaats: De Kubus Lelystad, Agorabaan 3, 8224 JS  Lelystad 


AGENDA

1. Opening

2. Vaststellen jaarverslag

3. Goedkeuring financiële jaarstukken

4. Sluiting (± 20:30 uur)


Aansluitend programma:

Na afloop (20:30 uur) van deze formele vergadering over de vaststelling van de jaarstukken is er, bij een drankje, een live concert door de big band de “Q-Buskers”. Zij spelen live muziek uit jaren vijftig en zestig.