ALV Digitaal 2021

Digitale Algemene Ledenvergadering HVOB 2021

1. Opening door Laurens Meerten (Voorzitter)

ALV 2021 – Welkom

2. Verslag digitale vergadering 2020

In december 2020 was een reguliere Algemene Ledenvergadering voorzien. Door het sterk oplopende aantal corona besmettingen moest in korte tijd worden overgeschakeld naar een vergadering via het internet.

Besluiten moesten worden genomen over:

  • Begroting 2021
  • Werkplan 2021
  • De opzet en werkwijze rond de participatieprojecten Jol en Haven.
  • Opzet en werkwijze met betrekking tot de werkwijze rond het nemen van maatregelen met betrekking tot energie en duurzaamheid
  • De aanpak van de bundeling van diverse organisaties op het gebied van belangenbehartiging

Via email en website kwamen enige tientallen reacties binnen.  Veelal gericht op het vragen van nadere informatie over de geagendeerde onderwerpen.
De meeste reacties stemden expliciet in met de gevraagde besluiten over de geagendeerde onderwerpen.

3. Jaarverslag 2020

Het werkplan voor 2020 kreeg als motto mee: “Het begint bij de bewoner”. Dit omdat voor 2020 een aantal projecten voorzien waren waarbij de betrokkenheid van bewoners een belangrijke rol zou moeten spelen. De uitbraak van het coronavirus had op onze voorgenomen activiteiten hetzelfde effect als op de rest van de samenleving: het haast volledig stil leggen van haast alle activiteiten. Daarover meer bij de verschillende paragrafen van dit verslag.

Jaarverslag 2020

Jaarverslag van HVOB over het jaar 2020 in pdf formaat.

Klik hier om het Jaarverslag 2020 van HVOB te downloaden.

4. Financieel verslag 2020

Klik hier om Financieel verslag 2020 te bekijken

Financieel verslag van HVOB over het jaar 2020 in pdf formaat.

Klik hier om het Financieel verslag 2020 van HVOB te downloaden.

5. Hoofdpunten werkplan 2022

5.1. Basisactiviteiten


Klik hier om basisactiviteiten te bekijken

5.2. Projecten

Klik hier om projecten te bekijken

5.3. Energie en duurzaamheid

Klik hier om energie en duurzaamheid te bekijken

5.4. Bundeling belangenbehartiging

Klik hier om Bundeling belangenbehartiging te bekijken

5.5. Bijeenkomsten

Klik hier om Bijeenkomsten te bekijken

6. Begroting 2022


Klik hier om Begroting 2022 te bekijken

7. Voordracht nieuw bestuurslid

Het bestuur van de HVOB draagt als bestuurslid voor: Dick van Vulpen.

Dick is al langer actief als medewerker van het bestuur op het onderwerp “warmtetransitie” en alle aspecten die daar mee samenhangen. In de praktijk werkt hij al geruime tijd mee als bestuurslid, naar volle tevredenheid.

8. Hoe kunt u reageren en meedenken?

U heeft nu onder meer  kennis kunnen nemen van de concept begroting en het werkplan van de HVOB voor het jaar 2022.

Graag vernemen wij uw reacties / opmerkingen / aanvullingen. Het bestuur zal die bespreken / beoordelen en verwerken. Beschrijf in uw reactie of u akkoord gaat met Financieel verslag 2020, werkplan HVOB 2022, begroting van HVOB voor 2022 en nieuw bestuurslid dhr. Van Vulpen.

U kunt reageren via:

info@hvob.nl

@hvob.lelystad

facebook messenger

 

8. Sluiting