Op weg naar voldoende huurwoningen

Op 15 november, vrijdag, organiseert de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB), in samenwerking met Lokaal FNV Lelystad, een conferentie onder het motto: “Op weg naar voldoende huurwoningen” .

Doel van de conferentie is een breed maatschappelijk draagvlak te scheppen voor de bouw van voldoende huurwoningen. Voor rijk en arm, jong en oud, fit en gehandicapt.

Dat zal niet alleen zorgen voor een stad in balans, met kansen voor iedereen op de woningmarkt, maar ook bijdragen tot een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. De conferentie wordt gehouden in de Kubus en begint om 13.00 uur.

IN MEMORIAM

Joop Roosemalen

Op 1 augustus 2019 is van oud-voorzitter HVOB, Joop Roosemalen, naar zijn wens in besloten kring afscheid genomen te Lelystad. Zaterdag 27 juli is Joop in Lelystad overleden. 

Joop is jaren lang voorzitter geweest van HVOB en nam ruim 2 jaar terug afscheid als voorzitter HVOB. Gedreven als hij was heeft hij veel betekend voor HVOB en was tot zijn overlijden adviseur van HVOB.
HVOB wenst namens bestuur en haar leden de nabestaanden veel sterkte in de komende moeilijke periode.