Conferentie 15 november

Op weg naar voldoende huurwoningen

Locatie: Kubus, Lelystad
Datum: 15 november 2019
Tijd: 13:00 uur

Agenda

 • 13.00 uur inloop met koffie
 • 13.30 opening door wethouder Sparreboom
 • Inleidingen onder andere door:
  • Martine Visser, directeur Centrada
  • Paul van der Heijden, voorzitter Lokaal FNV Lelystad
 • 14.15 verdieping thema’s in werkgroepen
 • 15.15 pauze
 • 15.30 terugkoppeling naar plenaire vergadering
 • 16.00 afsluiting en borrel

Dagvoorzitter

Jop Fackeldey, gedeputeerde van de provincie Flevoland, zal als dagvoorzitter fungeren

Doel

Doel van de conferentie is een breed maatschappelijk draagvlak te scheppen voor de bouw van voldoende huurwoningen. Voor rijk en arm, jong en oud, fit en gehandicapt.
Dat zal niet alleen zorgen voor een stad in balans, met kansen voor iedereen op de woningmarkt, maar ook bijdragen tot een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en versterken van de werkgelegenheid.

Wij nodigen u van harte uit aan deze conferentie deel te nemen. Om organisatorische redenen is het noodzakelijk u van te voren aan te melden per email: info@hvob.nl of via het inschrijfformulier hieronder. Graag vermelden namens welke organisatie en met hoeveel personen u aanwezig bent.

IN MEMORIAM

Joop Roosemalen

Op 1 augustus 2019 is van oud-voorzitter HVOB, Joop Roosemalen, naar zijn wens in besloten kring afscheid genomen te Lelystad. Zaterdag 27 juli is Joop in Lelystad overleden. 

Joop is jaren lang voorzitter geweest van HVOB en nam ruim 2 jaar terug afscheid als voorzitter HVOB. Gedreven als hij was heeft hij veel betekend voor HVOB en was tot zijn overlijden adviseur van HVOB.
HVOB wenst namens bestuur en haar leden de nabestaanden veel sterkte in de komende moeilijke periode.