Bestuur

Voorzitter Dhr. L. Meerten
Vicevoorzitter Dhr. C. Fokkink
Penningmeester Mw. T. Schreuder
Secretaris/Administratie Mw. A. de Soet
Bestuurslid/ICT Mw. E. Cappelhoff
Adviseurs

Dhr. R. Doorenspleet