Bestuur

Voorzitter Dhr. L. Meerten
Vicevoorzitter Dhr. C. Fokkink
Penningmeester Mw. T. Schreuder
Secretaris/Administratie Mw. A. de Soet
Bestuurslid/ICT Mw. E. Cappelhoff
Adviseurs Dhr. H. Kregting
Dhr. R. Doorenspleet
Dhr. H. van de Wiel