Conferentie Wonen en Zorg

Dit jaar organiseert HVOB  een conferentie over “Wonen en Zorg”. Alle aspecten komen aan de orde:

 • Het bouwen van diverse woonvormen.
 • Het beheren daarvan.
 • En zeker ook belangrijk: wat kunt u nu doen voor het geval u later zorg nodig heeft.

Locatie: Kubus, Lelystad
Datum: 21 oktober  2023
Tijd: 11:00 uur
Einde: ± 15:30 uur
Een lunch wordt verstrekt. Het precieze programma is vanaf 20 september te zien op de website.

Bouwen

Bij dit thema komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:

 • Waar gaan we bouwen?
  Dit in relatie met bijvoorbeeld voorzieningen als winkels, gezondheid, vervoer en cultuur.
 • Wat gaan we bouwen?
  Er is inmiddels al wat historische ervaring: van het ouderwetse bejaardenhuis, via de aanleunwoning naar zo lang mogelijk thuis. Wat zijn de behoeften van de oudere en gehandicapte in de huidige tijd? Nu veel instituten en organisaties waar men vroeger op kon terugvallen niet meer bestaan.
 • Voor wie gaan we bouwen?
  Wat zijn de prognoses over de bevolkingssamenstelling? Verdeling over leeftijd, huishoudgrootte, mobiliteit?

Beheer

Om te voorkomen dat mensen geïsoleerd raken of vereenzamen zullen er allerlei voorzieningen moeten komen. Of in het wooncomplex of vlak in de buurt. Denk dan aan allerlei praktische zaken als winkel, huismeester, huisarts, verpleging. Maar ook aan zaken als ontmoetingsruimtes en horeca waar mensen uit een zorgcomplex elkaar en ook mensen uit de buurt kunnen ontmoeten. De discussie over de meest gewenste en geschiktste vormen wordt op dit moment in het hele land gevoerd. Op de conferentie kunt u daar een bijdrage aan leveren.

Uw mogelijkheden

In de plannen van de rijksoverheid wordt de woningbouw de komende jaren fors gestimuleerd. Ook de bouw van zorgwoningen. Provincies en gemeenten hebben zich akkoord verklaard met die plannen. Ook Lelystad. Op basis van de ervaring de laatste tientallen jaren kan gesteld worden dat de vraag naar dit type voorzieningen groter zal zijn dan het aanbod. Ook al wordt er fors gebouwd. Het is dus voor u van belang dat u vroegtijdig nagaat wat u nu kunt of moet doen voor het geval u later een dergelijke woning met zorg nodig heeft. Die informatie is op onze conferentie te krijgen.

Aanmelden

Het is noodzakelijk, mede door de gratis lunch, u voor deze conferentie van te voren aan te melden. Graag uw naam en adres opgeven, graag ook uw mailadres en met hoeveel personen u wilt komen. Dat kan via:

 • info@hvob.nl
 • Tel: 0320 841733
  Bij afwezigheid kunt u uw gegevens inspreken.
 • onderstaande inschrijfformulier