Gezocht

Gezocht:

Essentiele beroepen

Corona is voorlopig uitgepiekt. Op het hoogtepunt van de pandemie gingen in heel Nederland de handen op elkaar. Applaus voor politieagenten, onderwijzers, buschauffeurs en verpleegkundigen. Zij hielden Nederland draaiende in moeilijke tijden.

Nu zijn ze weer bijna vergeten. De extra aandacht die er zou komen voor hun problemen en wensen is weggeëbd.

Een van de problemen voor de genoemde beroepsgroepen is dat zij nauwelijks binnen redelijke tijd een betaalbare woning kunnen krijgen in de stad waar zij werken. Dat is ook zo in Lelystad.

De HVOB treedt onder meer op voor betaalbare woningbouw. We willen in de komende periode  extra aandacht schenken aan genoemde beroepsgroepen. Het zou mooi zijn als mensen uit deze groepen ons daarbij zouden willen helpen. Voelt u zich geroepen? Neem dan contact met ons.