HVOB actueel

HVOB actueel

De HVOB overlegt regelmatig met Centrada over beleid en de uitvoering daarvan. In het jongste overleg waren twee belangrijke onderwerpen aan de orde:

  • De jaarlijkse huurverhoging
  • Elektrische installaties in de woning

Huurverhoging

De huurverhoging zit dit jaar complex in elkaar. Globaal worden er drie groepen onderscheiden:

  • De “normale” huurverhoging, dit jaar met een maximum van 3,1% voor de sociale huur.
  • Een huurverlaging voor mensen onder een bepaald inkomen.
  • Een verhoging met een vast bedrag voor huurders met een inkomen boven een bepaald inkomen.

De precieze uitwerking vindt plaats als Centrada de inkomensgegevens van de Belastingdienst heeft ontvangen. Wij gaan dan opnieuw met Centrada in overleg.

Installaties

Er komen, zeker in nieuwbouwwoningen, steeds meer elektrische installaties en apparaten in de woning. Dat vraagt een andere aanpak op het gebied van voorlichting, beheer, controle en reparaties.

De HVOB heeft daartoe een aantal voorstellen gedaan. De bespreking met Centrada heeft nog niet tot het door ons gewenste resultaat geleid. Wij komen hier bij Centrada op terug en zullen u verder informeren.