HVOB Ledenvergadering 2020

Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 2020

Datum: 26 februari 2020 (woensdag)

Tijdstip: 20:00 uur

Plaats: Het kantoor van HVOB, Meentweg 1, 8224 BP  Lelystad


AGENDA

  1. Opening
  2. Verslag van de jaarvergadering 2019 (27 maart 2019)
  3. Benoeming nieuwe voorzitter
  4. Bespreking jaarstukken:

4.1. Jaarverslag 2019
4.2. Financieel verslag 2019
4.3. Werkplan 2020
4.4. Begroting 2020

Deze stukken liggen voor de vergadering vanaf 19:30 ter inzage of u kunt op deze website de documenten lezen en downloaden: Link naar het jaarverslag en Link naar het werkplan .

  1. Rondvraag en sluiting

Graag aanmelden met naam en adres voor het bijwonnen van de Jaarvergadering 2020:

Aanmelding formulier voor ALV 2020