Mededeling

Aangepaste spreekuur van HVOB door het coronavirus

Onderstaande maatregelen gelden tot nader orde. We nemen deze maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

U kunt ons kantoor aan de Meentweg 1 op afspraak bezoeken tijdens onze spreekuren.
Afspraak maken? E-mail (vermeld tevens uw telefoonnummer) naar: info@hvob.nl

Spreekuur HVOB
Dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur.
Donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur.

Bij uw bezoek hanteren wij de volgende regels:
  • Kom op de afgesproken tijd.
  • Kom alleen of met maximaal 1 persoon van dezelfde huishouding.
  • Desinfecteer bij binnenkomst uw handen.
  • Houd 1,50 m afstand. Ook buiten voor ons kantoor.
  • Schud geen handen.
  • Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts? Blijft u dan thuis en maak een nieuwe afspraak
  • Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft en/of benauwdheidsklachten en maak een nieuwe afspraak.

Wij laten maximaal 2 personen per huishouding toe in ons kantoor.


Wij danken u voor het begrip.

Het bestuur HVOB