Notulen algemene ledenvergadering HVOB 26 mei 2018

Gehouden in de Kubus te Lelystad

Opening

Aanwezig bestuursleden. Katja Cappelhoff; Cor Fokkink; Laurens Meerten; Tini Schreuder; Andrea de Soet.

De adviseurs Hans Kregting en Joop Roosemalen.

Aanwezige leden: 82 personen

Cor Fokkink opent de vergadering en heet een ieder welkom

Het bestuur en de adviseurs worden voorgesteld.

Voor deze dag hebben we een dagvoorzitter dat is Laurens Meerten. Hij krijgt het woord en geeft een inleiding over het geheel.

Jaarverslag 2017

Het was een druk en gedegen jaar. Vele overleggen gehad, het jaarverslag staat op de website vermeld.

De nadruk wordt gelegd bij wat er anders is dan anders.

Er is het initiatief genomen om met de huurdersorganisaties in de omliggende gemeentes samen te werken.

De communicatie is versterkt. Er is voor het eerst een Nieuwsbrief uitgegeven. In het kader van 50 jaar Lelystad hebben we een ledenwerf actie op gezet dat heeft ons 100 nieuwe leden opgeleverd.

De prestatieafspraken samen met Gemeente, Centrada en de HVOB hebben ons ook meer bekendheid gebracht. We zijn als Gemeente, Centrada en HVOB  3de geworden in  een landelijk competitie “stook je rijk”. We behoren dus tot degenen die de beste afspraken op het gebied van energie hebben gemaakt.

Onze inzet op het gebied van wonen en zorg heeft de website van het ministerie van BZK gehaald.

Werkplan 2018

Ook hier worden, net als bij het jaarverslag, niet alle voorgenomen activiteiten opgesomd, maar de nadruk gelegd op topprioriteiten.

Voor het komende jaar zijn dat:

  • Groei van de organisatie, zowel in ledental, activiteit en kwaliteit
  • Het opzetten en in stand houden van bewonersnetwerken

Dat gebeurt  met name in projecten waaraan de HVOB deelneemt.

Zoals bijvoorbeeld in de Jol (Stedelijke vernieuwing) en de Griend (handhaving)

De leden worden gevraagd na te denken om hun persoonlijke kennis en kwaliteiten in te zetten voor de HVOB.

Discussie en mogelijkheid tot het stellen van vragen

Vragen:

Er wordt een vraag gesteld over de ledenwerving: of we de jeugd er niet bij kunnen betrekken.

Drempels verwijderen valt dat ook in het op plus programma?

Stadhuisstraat: mevrouw is super tevreden, alleen jammer dat er jongeren komen wonen terwijl er andere mensen zijn die deze woningen nodig hebben.

Er zijn meerdere bewoners die zelf een kant en klare woning hebben gemaakt die straks voor Centrada beschikbaar komt.  Centrada is bezig met de woningen aan te passen maar vragen ons niets terwijl wij veel hebben gedaan.

Wat gaat Centrada doen aan het energiezuinig en gasloos maken van de woningen.

De kluswinkel is niet goed. Daar werd op geapplaudisseerd door een paar mensen. Hoe denkt de HVOB over verder gaan met de kluswinkel. Er zijn ook goede ervaringen.

Wanneer je Lelystad binnen komt over de dreven en dan het aanzien van de tuinen ziet, dan is dat een aanfluiting.

Is het niet mogelijk dat er in de wijken containers geplaatst worden op bepaalde dagen zodat de bewoners hun rotzooi kunnen weg gooien.

De algemene vragen zijn direct beantwoordt bij de individuele vragen wordt aangeboden om na afloop van de vergadering een afspraak met ons te maken of op het spreekuur te komen.

Huishoudelijk gedeelte

Notulen van vorige vergadering 2017 zijn door de leden goedgekeurd en vastgesteld.

Jaarverslag en werkplan

Financieel jaarverslag 2017 is door de leden goedgekeurd.

Er is ingestemd met het jaarverslag 2017 en het werkplan 2018.

Sluiting

Om 11.55 uur wordt de vergadering gesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *