Notulen ALV 15 dec. 2022

Notulen Algemene ledenvergadering 15 december 2022

Gehouden in het kantoor van HVOB op Meentweg 1, Lelystad

Voor deze ALV zijn de leden per brief uitgenodigd. De uitnodiging en de agenda hebben ook op onze website en in de Flevopost gestaan. Ook de vergaderstukken waren op de website geplaatst. Leden die de vergadering niet konden bijwonen, werden in de gelegenheid gesteld tot 22 december via mail of website te reageren.

Opening

De voorzitter, Laurens Meerten, opent de vergadering en heet een ieder welkom. Aan de orde is het vaststellen van de begroting en het werkplan voor 2023. Er zijn diverse afmeldingen vanwege het slechte weer, plotselinge ijzel en gladheid.

Werkplan

Er mogen tussen door vragen gesteld worden. Laurens behandelt de hoofdlijnen van  het werkplan 2023: Als HVOB hebben we een aantal basisactiviteiten die we elk jaar weer doen b.v. spreekuur 2 keer per week. Diverse overleggen zoals met Centrada, de Gemeente en met de FNV. Daarnaast hebben we bijzondere activiteiten zoals in de Wold, Schouw en de  Kempenaar. Energie en duurzaamheid: dit project gaat een aantal jaren duren. Er worden zonnepanelen geplaatst en de vloeren worden geïsoleerd. Mijnheer uit de Stadhuisstraat vraagt of de zonnepanelen een voordeel oplevert voor de huurder of wordt het bedrag aan Centrada betaalt. Mijnheer uit de Kempenaar geeft aan dat hij  al een tijdje de zonnepanelen heeft en er erg veel profijt van heeft. Hij krijgt 900 euro terug van de energiemaatschappij.

Het werkplan wordt goedgekeurd door de aanwezigen.

Begroting

De begroting is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar maar verhoogt met de inflatie van 10 %, zoals voorspeld door het Centraal Plan Bureau.(medio november) De begroting wordt goedgekeurd.

Rondvraag

Mijnheer 1: Wie brengt de enveloppen rond, mijnheer zag een  kalender die de hele dag uit  de brievenbus uitstak. Zo kan men zien dat er niemand thuis is. Is er bij de, HVOB geen brievenbus? Deze is bij de Makelaar op de hoek.

Mijnheer 2 heeft veel respect voor ons en hij houdt graag de kalender.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur.

Notulen van ALV 15 december 2022 HVOB in pdf formaat:

Klik hier om de notulen van ALV-15-12-2022 HVOB te downloaden.