Notulen ALV 2019

Notulen algemene ledenvergadering 27 maart 2019

Gehouden in het kantoor van HVOB op Meentweg 1, Lelystad

1. Opening en welkom

De vergadering begint om 19:30 uur. Aanwezig bestuursleden: Cor Fokkink; Laurens Meerten; Tini Schreuder; Katja Cappelhoff. Adviseur: Hans Kregting. Afwezig: A. de Soet Aanwezige – Leden van HVOB Cor Fokkink opent de vergadering en heet een ieder welkom

2. Notulen van de Jaarvergadering 2018

Notulen van ALV van 26 mei 2018 zijn goedgekeurd door de leden.

3. Inleiding: terugblik en vooruitzien

4. Jaarverslag en werkplan

Jaarverslag 2018

Dhr. Meerten benadrukt dat HVOB in 2018 diverse activiteiten heeft georganiseerd zoals het symposium in Kubus.
– HVOB houdt 2 keer per week spreekuur;
– minstens 4 keer per jaar overleg met Centrada;
– organiseert regelmatig bijeenkomsten met BWC;
– lid is van Woonbond en regelmatig neemt deel in cursussen
– communicatie met de leden van HVOB, maar ook met alle huurders van Centrada.
– participatie
           – Jol bewonersgroep
           – Griend
           – Schoener onderhandelen voor oprichting van bewonersgroep;
– prestatieafspraken.

Werkplan 2019

– Energietransitie – word uitgevoerd met gezond verstand
– Bouw van nieuwe woningen – momenteel is wachttijd 5,5 jaar.
– Conferentie – HVOB gaat een conferentie organiseren over bouw van sociale huurwoningen met FNV

5. Financieel jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2018 is goedgekeurd door de leden.

6. Discussie

7. Rondvraag

– AED apparaat op Ravelijn (Leyakkers) – Huurverhoging – met inflatie 1,6% Centrada volgt sociale huurakkoord. – Klacht over losse rooster (waaiende)

8. Sluiting

om 20:20 uur wordt de vergadering afgesloten.


Notulen van ALV 2019 HVOB in pdf formaat:

Klik hier om de notulen van ALV 2019 HVOB te downloaden.