Persbericht - prestatieafspraken

Persbericht

 Aannemen addendum maakt weg vrij voor tekenen Prestatieafspraken door HVOB

 Heden, dinsdagavond 18 december, heeft de gemeenteraad van Lelystad in meerderheid gestemd voor een addendum, waarin procesafspraken worden gemaakt over de wijze van uitvoering van een eerder door de raad aangenomen motie. Deze motie  had als strekking dat statushouders voortaan als woningzoekenden zonder urgentie moeten worden beschouwd.

Het aannemen van het addendum maakt voor de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) de weg vrij om alsnog de Prestatieafspraken te ondertekenen.

Eerder, 14 dagen geleden, staakten de stemmen in de Raad. Daardoor ontstond voor woningzoekenden een onduidelijke situatie.

De Prestatieafspraken, zoals ze op dat moment aan de raad waren voorgelegd, zouden zonder het addendum strijdig zijn  met de eerder aangenomen motie.

Voor de HVOB op dat moment reden om het zetten van een handtekening op te schorten.

De HVOB heeft zich de laatste jaren sterk ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten. Onder meer door te pleiten voor meer sociale woningbouw en door scherp toe te zien op de woningverdelingsregels.

De HVOB zal ook in 2019 constructief meewerken aan het vinden van oplossingen voor de problematiek van de statushouders.

De situatie zoals die ontstaan is, na het aannemen van  het addendum, is een stapje in de goede richting.

 

Contributie - einde campagne

In 2017 vierde Lelystad haar 50jarig bestaan.

Dat jubileum was aanleiding om in september 2017 een ledenwerfcampagne te starten. Nieuwe leden konden voor een jaar, tot september 2018, lid worden voor een gereduceerd tarief, 50 eurocent per maand in plaats van 75 eurocent.

Die actie die meer als 100 nieuwe leden opleverde, is nu beëindigd.

Vanaf 1 oktober betalen alle leden (oude en nieuwe), zoals ook bij het starten van de campagne aangegeven, het normale tarief.

 


 

Over ons

Huurdersvereniging “Ons Belang” (HVOB) verenigt de huurders van Centrada in Lelystad en komt op voor hun belangen. Als belangenbehartiger van de huurders hebben wij een overeenkomst met Centrada waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Bij het bepalen van beleid en de uitvoering treedt Centrada eerst in overleg met de HVOB.

Huurdersvereniging “Ons Belang” is niet alleen voor huurders maar vooral van huurders. De huurders bepalen het beleid en het bestuur richt zich op hun wensen en verlangens.

 

Weet u dat?

HVOB overlegt regelmatig met:

  • Bewonerscommissies (BWC)
  • Centrada
  • Gemeente Lelystad


 

  • HVOB is lid van de Nederlandse Woonbond

Cursussen

HVOB organiseert verschillende cursussen voor de BWC en geïnteresseerde leden. 

 
  • Huurdersvereniging Ons Belang er is om op te komen voor de belangen van de huurders.
  • Een zo groot mogelijke vereniging sterker staat in de onderhandelingen met Centrada.
  • Als er geen huurdersvereniging meer is ieder voor zijn eigen belang moet opkomen met alle gevolgen van dien.

 

De huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) houdt zich bezig met het beleid op het gebied van huurwoningen Zij functioneert onafhankelijk en zelfstandig, vertegenwoordigt de huurders en behartigt de belangen van haar leden.

De HVOB maakt gebruik van haar advies -en haar instemmingsrecht.

Een belangrijk uitgangspunt van ons is dat wij u als huurder reeds In een beginstadium van nieuw te ontwikkelen beleid, willen betrekken.