Jaarvergadering HVOB 2018


Datum: 26 mei 2018, zaterdag
Tijdstip: 11:00 uur, de zaal is open vanaf 10.30 uur.
Plaats: de Kubus, (gratis parkeren bij de Meent)

AGENDA

1. Opening en welkom
2. Notulen van Jaarvergadering 2017
3. Inleiding: terugblik en vooruitzien
4. Jaarverslag en werkplan 
5. Financieel jaarverslag 2017
6. Discussie
7. Rondvraag
8. Sluiting

 
 

 

Feestelijk jubileumprogramma 25 jaar HVOB

13.00  Opening in Theaterzaal door Janneke Sparreboom, loco-burgemeester Lelystad

13.10  Presentatie Woningmarkt door Peter Boelhouwer, prof dr Housing Systems TU Delft

13.30- 15.50  Kunt u 2 van de 3 aangeboden bijeenkomsten bezoeken zijnde:

Wonen en Zorg door dhr Maarten Meesters, directeur de Uiterton, in zaal 1
Thuis in de buurt door Martine Klaucke en Ben van Berkum van Centrada, in zaal 2
Wonen en Energie door Robert Atkins van Natuur en Milieu Federatie Flevoland in Theaterzaal

16.00-16.40  Paneldiscussie geleid door Joris van Casteren, auteur, met: Ronald Paping, directeur Nederlandse Woonbond, Janneke Sparreboom, wethouder Lelystad, Peter Boelhouwer, professor dr Housing Systems TU Delft, Martine Visser, directeur Centrada, Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis en Laurens Meerten, bestuurslid HVOB.

16.45-17.00  Feestelijke afsluiting met sneldichteres Dominique Engers (kijk op www.desneldichteres.nl )

17.00   Afsluiting met feestelijke borrel en bekendmaking bezoekers ledenvergadering prijswinnaars cadeaubonnen van 25 euro.