Jubileum 25 jaar Huurdersvereniging Ons Belang

Op zaterdag 26 mei hield HVOB haar jubileumbijeenkomst in de Kubus te Lelystad.

De bezoekers hadden die dag een aantrekkelijk programma en de airconditioning draaide op volle toeren. 

 DSC0001 6

 

De Algemene Ledenvergadering  's morgens bood de leden een prima inkijk waar HVOB in 2017 mee bezig was en welke ambities er zijn in 2018 via hun werkplan. Zonnepanelen, netwerken van bewoners, ondersteunen van die netwerken voor zowel huurders als kopers voor betere communicatie met de instanties en nog veel meer staat op de agenda. Menskracht beperkt soms de mogelijkheden dus HVOB hoopt dat er ook Lelystedelingen zijn die hen daarbij af en toe kunnen helpen.

   DSC0057 4   DSC0029 3    DSC0030 2    DSC0022 6 DSC0020 8

 

Locoburgemeester Janneke Sparreboom opende de Jubileummiddag HVOB in de Kubus te Lelystad  namens de burgemeester Ina Adema.

 DSC0013 6

 

De positie van Huurdersverenigingen is enorm verbeterd, denk bijvoorbeeld aan de Prestatieafspraken met Gemeente en met verhuurders. Het is ook belangrijk dat het geluid van de huurders via een goede huurdersvertegenwoordiging vertolkt wordt in beleid.In haar openingswoord sprak zij haar bijzondere waardering uit dat vrijwilligers deze inmiddels zware taak als belangenbehartiger voor huurders professioneel weten te verrichten.

Zij sprak ook de wens uit dat de goede weg wordt vastgehouden. HVOB met ruim 1000 leden verdient eigenlijk meer leden gezien het aantal huishoudens dat huurt in Lelystad maar nu al is een grote groep lid van deze grote vereniging. 

 DSC0020 9

De opening ging naast de felicitaties richting HVOB van de Gemeente Lelystad gepaard met een grote cheque van 250 euro aan HVOB.

Na de opening startte het programma van de middag met een prima presentatie van Peter Boelhouwer van TU Delft, professor Housing.  

Klick hier om presentatie te bekijken.

In het middagprogramma maakte de bezoeker gebruik van de workshops. Wonen en Zorg door Maarten Meesters van de Uiterton, Wonen en Energie door Robert Atkins van NMF Flevoland en de goedbezochte workshop Wonen en Centrada gegeven door Martine Visser en Ben van Berkum informeerden de bezoekers prima.

 DSC0033 4  DSC0011 4 DSC0061 3  DSC0009 3 DSC0064 4 DSC0072 4

Maar er was ook tijd om mee te denken in die workshops.

 DSC0044 4

Na een korte pauze volgde een panel bestaande uit Ronald Paping, directeur Woonbond, Rob Mulder, directeur Vereniging Eigen Huis en Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing, TU Delft. Ook lokaal was goed vertegenwoordigd met wethouder Janneke Sparreboom, Martine Visser, directeur Centrada en Laurens Meerten, bestuurslid HVOB.

 DSC0039 4Daar opende Ronald Paping zijn aanval op de te hoge woonlasten die er voor zorg dragen dat voor velen wonen onbetaalbaar is geworden. Peter Boelhouwer ondersteunde dit  en snapt ook niet dat bijvoorbeeld bij de koopsector wel streng gelet wordt op betaalbaarheid middels Nibud gegevens en dat deze regering maar niet er voor uitkomt wat nu betaalbaarheid voor de huursector is. Rob Mulder gaf aan dat gelijke behandeling koop en huursector toch eigenlijk logisch moet zijn als het om wonen gaat.

 DSC0036 6Martine Visser erkende het probleem betaalbaarheid en wees er op dat de afgelopen 3 jaar Centrada een gematigd huurbeleid heeft maar dat er ook veel opgaves zijn zoals nieuwbouw, die weer op gang is gekomen en duurzaamheid. Samen met HVOB gaat men wel voor de komende jaren het huurbeleid dit jaar nog tegen het licht houden. Kwaliteit en prijs en betaalbaarheid kan beter. Laurens Meerten is blij dat dit jaar het huurbeleid besproken kan worden. Wethouder Sparreboom, die de middag opende namens de Gemeente Lelystad,wist duidelijk neer te zetten dat Lelystad de goede kant opgaat met de woonzorglocaties.

Professor Boelhouwer had nog wel een aantal lokale aandachtspunten en verwoordde dat in tips. Zorg voor doorstroming met een aantrekkelijk perspectief ook qua huurprijs voor diegene die een te grote woning achterlaat gezien hun situatie, houd rekening met de ouderen qua wonen en hun wensen, zet in op revolverend geld als het gaat om verduurzaamheid en vergeet daarbij niet de groep kopers die net genoeg geld hebben om hun hypotheek te betalen, zorg voor goede aanpak gespikkeld bezit en vergeet de situatie starters niet. Denk aan alle inkomens om nieuwe bewoners aan te trekken en beperk je tot tot de duurdere bouw om zo meer geld als Lelystad te kunnen verdienen.

 DSC0035 5

 

 

Joris van Casteren leidde het gesprek in goede banen en gaf ook de zaal de kans vragen te stellen. Als geboren en getogen lelystedeling die zich zorgen maakte over de aanpak om de stadse aanblik en woonklimaat daagde hij het panel regelmatig uit om met oplossingen te komen.

 

 

 

 DSC0049 3

 

Het middagprogramma werd afgesloten met een bijzondere samenvatting, een sneldicht door Dominique Engers, in vele coupletten wist zij de sfeer van die dag prima weer te geven. 

De zon scheen, het was druk, want er was markt op het plein
Een feestelijke dag om hier in Lelystad te zijn.
Fruit en belegde broodjes stonden om twaalf uur voor ons klaar
En gebakjes met het logo, vanwege de 25 jaar.

Lees hier het gedicht 

 

De enige tegenvaller die dag was het feit dat een redelijk aantal personen die zich aangemeld hadden niet op kwamen dagen. Daardoor was er teveel geld uitgegeven door HVOB aan de catering. En de ruim 60 bezoekers vonden het bijzonder spijtig dat tegenwoordig de leden het bestuur HVOB niet de kans geeft om zoveel mogelijk te weten te komen over het huren in Lelystad. Het bestuur HVOB gaat er dan maar van uit dat huurders bijzonder tevreden zijn in Lelystad maar hoopt wel op nieuwe aanmeldingen. Voor de kosten hoef je het als huurder niet te laten, 0,75 euro per maand. En dit jaar ook cadeaubonnen te winnen wie zich aanmeldt als lid of wie een lid aanmeldt.

De Kubus toonde zich een prima gastheer die dag en het ontbrak de bezoekers aan niets. Na een goed verzorgde borrel keerden de gasten, waaronder ook sommige politici en belangstellenden, huiswaarts.