Jaarvergadering 11 maart 2017

Datum:   11 Maart 2017

Locatie: De Pijler, Lelystad

Aanvang: 11:00 uur

Aanwezig bestuursleden:  dhr. J. Roosemalen, dhr. C. Fokkink, dhr. Laurens Meerten, mevr. T. Schreuder, mevr. Andrea de Soet, mevr. E. Cappelhoff

Adviseur HVOB: dhr. Hans Kregting

Aanwezige leden HVOB – 160 personen

Opening

Joop Roosemalen opent de vergadering en heet iedereen welkom en geeft aan dat hij aan het eind van de vergadering zijn functie neerlegt als voorzitter en vraagt of er tussen de aanwezigen een vrijwilliger zit die zich graag bij ons wilt aanmelden.

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.

 

Financieel verslag.

Vraag: Hoe komt het dat jullie in de min staan op het eind van het jaar.

Terug loop van het ledenaantal de kosten blijven gelijk.

De kalenders worden elk jaar verzorgd en kan ze niet terug vinden in het verslag.

Deze worden verantwoord onder:  kantoor communicatie.

De kalenders kunnen afgeschaft worden. Onder de aanwezigen  is een handje vol mensen die dit willen de meerderheid stemt om ze te behouden.      

Waarom een groot bedrag aan de woonbond graag uitleg:

De Woonbond is een landelijke belangenbehartiging, iedere huurder is via HVOB lid dus dat is iets meer dan 1 euro per huurder contributie per jaar.

De aanwezigen gaan akkoord met het financieel verslag 2016.

Jaaroverzicht

Huurverhoging max 2%

Prestatieafspraken, nieuwe wet als huurdersvereniging afspraken met Gemeente en Centrada en de HVOB.

De heren Laurens  Meerten en Hans Kregting hebben zich daarmee bezig gehouden. Laurens Meerten geeft een kleine uiteenzetting over de afspraken.

Zonnepanelen: betaalbaarheid; beschikbaarheid; leefbaarheid en energie.

Is er ook aandacht besteed over wonen en zorg? Ja zeker, er wordt een afspraak gemaakt met deze mevrouw voor een uitleg op kantoor.

Uitleg over passend toewijzen.

Wij wonen op de Kempenaar en hebben een huur van 620 euro. Er is een woning vrij gekomen die is gelijk verhoogd naar 720, is dat onder de huurgrens.

Ja, Centrada bepaalt naar aanleiding van de wettelijke regels de huurprijs indien er iets in de financiële situatie veranderd  kan men in aanmerking komen voor huurtoeslag.

2017

Waar maken van de prestatie afspraken.de HVOB gaat controle uitoefenen.

Voorbeeld de Jol, de bewoners gaan aan de slag en hebben het voor het zeggen Centrada en de Gemeente ondersteunen het geheel.

Nieuwe prestatie afspraken voor 2018

Samenwerkingsovereenkomst vernieuwen.

Beleidsafspraken maken bij mutatie.in samenwerking met bewonerscommissies en Centrada.

Rondvraag.

De cijfers aangeboden bij binnenkomst  en de tijd wat kort  na graag wat groter geprint.

Wij wonen in de punter alle parkeerterreinen zijn opgeknapt behalve die bij ons.

Alle blaadjes aangeveegd en verzameld de gemeente doet er niets aan . Graag een afspraak maken met Laurens Meerten het is duidelijk een vraag voor de gemeente.

Mevr. vraagt om hulp voor het onderhoud van haar tuin. Zij maakt een afspraak met Cor Fokking.

Rode klif, Interact contour is vertrokken, de appartementen worden opgeknapt en worden weer aan interact contour verhuurd. De woningen worden verhuurd  aan mensen met een van buitenaf komend hersenletsel.

Omgelabeld  wegens te weinig animo van 55 jaar voor iedereen.

Straatfeest in de waterwijk zijn wij niet bij uitgenodigd. U moet hiervoor bij de wijkpost zijn hier hebben wij niets mee van doen.

Combinatie gebouw, Bewust gaan wonen omdat het 55 plus was. Is inmiddels om gelabeld omdat er geen belangstelling is voor deze doelgroep. 

Het bestuur wordt bedankt voor hun inzet

De voorzittershamer wordt overgedragen aan de vice voorzitter Cor Fokkink.

Cor doet een woordje en bedankt Joop en Leny voor hun inzet. Joop krijgt een presentje en Leny bloemen voor het uitlenen van haar man.

De voorzitter sluit de vergadering en opent het buffet. Hij geeft tevens aan: vertrek niet voordat de trekking heeft plaats gevonden.