Prestatieafspraken

Prestatieafspraken tekenen

 

Hieronder kunt u het document downloaden:

Prestatieafspraken HVOB – Centrada – Gemeente Lelystad – 2019

 

Persbericht

Aannemen addendum maakt weg vrij voor tekenen Prestatieafspraken door HVOB

Heden, dinsdagavond 18 december, heeft de gemeenteraad van Lelystad in meerderheid gestemd voor een addendum, waarin procesafspraken worden gemaakt over de wijze van uitvoering van een eerder door de raad aangenomen motie. Deze motie  had als strekking dat statushouders voortaan als woningzoekenden zonder urgentie moeten worden beschouwd.

Het aannemen van het addendum maakt voor de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) de weg vrij om alsnog de Prestatieafspraken te ondertekenen.

Eerder, 14 dagen geleden, staakten de stemmen in de Raad. Daardoor ontstond voor woningzoekenden een onduidelijke situatie.

De Prestatieafspraken, zoals ze op dat moment aan de raad waren voorgelegd, zouden zonder het addendum strijdig zijn  met de eerder aangenomen motie.

Voor de HVOB op dat moment reden om het zetten van een handtekening op te schorten.

De HVOB heeft zich de laatste jaren sterk ingezet voor het terugdringen van de wachtlijsten. Onder meer door te pleiten voor meer sociale woningbouw en door scherp toe te zien op de woningverdelingsregels.

De HVOB zal ook in 2019 constructief meewerken aan het vinden van oplossingen voor de problematiek van de statushouders.

De situatie zoals die ontstaan is, na het aannemen van  het addendum, is een stapje in de goede richting.