Reactie Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) op extra bouwplannen Centrada.

Lelystad, januari 2020 (verstuurd persbericht)

HVOB heeft waardering voor het snel oppakken door Centrada en de Gemeente Lelystad van de bouwplannen uit de Prestatieafspraken 2020 en hoopt dan ook dat voortvarend deze plannen kunnen worden uitgevoerd.

In 2020 al de oplevering van 50 woningen extra is een prima ambitie zodat zij die met spoed een woning zoeken meer kans maken op hun woonbehoefte.

We hopen wel dat voor 2021 en volgend deze bouwplannen het aantal van 50 zal overstijgen gezien de vele spoedzoekers. Daarnaast is het voor HVOB belangrijk om goede afspraken met Centrada te maken over woontoewijzing en soort huurcontract. Woonzekerheid is en blijft belangrijk. Uiteraard kunnen jongerencontracten, studentencontracten bijvoorbeeld die wettelijk mogelijk zijn voor een bepaalde duur van het huurcontract benut worden.

Bij toewijzing van een woning aan een spoedzoeker kan veelal de woningzoekende het beschouwen als tijdelijk en op zoek blijven gaan naar een passende woning, derhalve zou het behouden van de inschrijftijd voor sociale huurwoningen wenselijk zijn zodat doorstroming plaats kan vinden. Daarover is HVOB al in gesprek met Centrada.

Dat urgentiehouders gebruik kunnen maken van deze spoedzoekmogelijkheid kan een deel van de oplossing zijn voor de taak van de Gemeente op het gebied van huisvesting voor deze groep. Dat zou het mogelijk kunnen maken om ze sneller te huisvesten en ze gewoon via inschrijving kans te laten maken op de reguliere woningtoewijzing.

Belangrijk is en blijft wel dat de andere spoedzoekers door de Gemeente gelijk behandeld worden binnen de mogelijkheden. Met het totaal van 450 woningen ,waarvan een deel tijdelijk, wordt deels de achterstand ingelopen van de periode 2013-2017. De jaarlijkse productie voor de komende jaren blijft voor het sociale deel 30% conform het collegeakkoord van de bouwproductie.