Op weg naar voldoende huurwoningen

Op 15 november, vrijdag, organiseert de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB), in samenwerking met Lokaal FNV Lelystad, een conferentie onder het motto: “Op weg naar voldoende huurwoningen” .

Doel van de conferentie is een breed maatschappelijk draagvlak te scheppen voor de bouw van voldoende huurwoningen. Voor rijk en arm, jong en oud, fit en gehandicapt.

Dat zal niet alleen zorgen voor een stad in balans, met kansen voor iedereen op de woningmarkt, maar ook bijdragen tot een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. De conferentie wordt gehouden in de Kubus en begint om 13.00 uur.