Wold

Bewoners aan zet

Na de bouwvakvakantie (zomer) gaan in een deel van de Wold uitvoerige werkzaamheden van start. Het gaat dan voornamelijk om werkzaamheden aan de woning, erfafscheidingen en het opnieuw inrichten van de omgeving. Elders op deze site staat daar meer over.
Bewoners kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zeker als ze dat samen doen door een bewonersgroep te vormen. Zo’n groep kan ideeën aandragen, bijvoorbeeld over de inrichting van de binnentuinen, toezien dat de werkzaamheden volgens afspraak worden uitgevoerd, de verbinding vormen tussen de opdrachtgevers (Centrada en Gemeente) en de overige bewoners.
Zo’n groep is inmiddels gevormd. Na de twee gehouden informatiebijeenkomsten hebben zich al 9 mensen opgegeven. Een prachtige start. De bewonersgroep gaat ondersteund worden door de Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB). De deelnemers staan er dus niet alleen voor. De HVOB is een van de samenwerkende partners in dit project.