Nieuwsbrief zomer 2021

Bouwen voor nu en de toekomst

Voor u ligt de nieuwsbrief van de HVOB. In deze brief kijken we ver vooruit: naar het volgend voorjaar, dat van 2022. Dan vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Die vinden wij heel belangrijk. Belangrijk voor alles wat met wonen te maken heeft. Om dat duidelijk te maken eerst wat feiten:

 • Op dit moment staan er zo’n 16.000 woningzoekenden ingeschreven bij Centrada
 • Gemiddeld staan mensen 5,9 jaar ingeschreven voor ze een woning kunnen betrekken
 • Als er een woning vrij komt en aangeboden wordt, reageren daar 350 woningzoekenden op
 • De slaagkans, de kans dat u een woning krijgt als u op een aanbieding reageert is 6,8 %. In 2013 was dat nog 35%.

Dramatische cijfers. Dat moet beter en kan ook beter. Er wordt in de media veel gesproken over de sterke groei van Lelystad tussen nu en 2040. In 2040 zou Lelystad 100.000 inwoners moeten hebben. In de praktijk gebeurt er echter te weinig.

Daarom start de HVOB vanaf nu een campagne om de leden van de gemeenteraad er van te overtuigen dat een hogere en continue productie van huurwoningen van levensbelang is voor de stad:

 • Omdat op die manier de menselijke problemen die achter bovengenoemde dramatische cijfers schuil gaan aangepakt kunnen worden.
 • Omdat op die wijze voldoende woningen beschikbaar kunnen komen voor de mensen die gaan werken in de bedrijven die Lelystad zo graag wil aantrekken
 • Omdat zo de mensen die hier al werken, denk aan onderwijzers, verpleegkundigen, behouden kunnen worden voor de stad

Tussen nu en de raadsverkiezingen zal de HVOB een sterke lobby voeren en diverse instrumenten inzetten, zoals:

 • Gesprekken met raadsleden
 • Publicaties in de pers
 • Aanwezig zijn in de media
 • Het uitbrengen van eigen nieuwsbrieven en actuele nieuwsbulletins
 • Inspreken bij de raadsvergadering bij alle onderwerpen die met wonen in de breedste zin te maken hebben

U kunt zelf ook veel doen:

Door u stem te laten horen, uw mening te geven op momenten en plaatsen waar dat kan. Maar meer nog door de HVOB praktisch te ondersteunen in deze campagne.  U helpt dan, naar de gemeenteraad toe, de bewoners van Lelystad een gezicht te geven. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op:

Veranderingen op energiegebied

Houdt het betaalbaar

Elke dag is er wel wat nieuws op energiegebied. De ene keer zegt een rechter dat alles sneller moet. Een andere keer zitten woningbouwverenigingen lang te wachten op de voor hen zo belangrijke spelregels van de gemeente. Kunt u er nog een touw aan vastknopen?

De HVOB gaat proberen voor de huurders helderheid te brengen in deze materie:

 • Wat zijn de regels? Wie gaat waar over? Wat beslist de regering, de provincie, de gemeente of Centrada
 • Wat zijn de mogelijkheden na afsluiten van het gas? Warmtenet, waterstofgas of alles elektrisch?
 • Hoe worden de bewoners / huurders betrokken bij deze grote operatie? Wat zijn hun rechten?
 • En dan natuurlijk de hamvraag? Wat gaat dat kosten en wie gaat dat betalen?

De HVOB organiseert in de eerste week van september een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met Centrada en de gemeente. Zeer waarschijnlijk zal dat tegen die tijd nog digitaal moeten. Precieze gegevens worden nog bekend gemaakt. U kunt de voorbereidingen en vorderingen daarin ook volgen via onze website.

Als u aan die bijeenkomst wilt deelnemen, kunt u zich nu al aanmelden via de elders in deze brief genoemde mogelijkheden.

Wilt u nu al van alles weten, dan beantwoorden we uw vragen graag via dezelfde kanalen.


Klik hier om nieuwsbrief zomer 2021 te downloaden.