Verslag ALV 13-4-2024

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering HVOB

De Huurders Vereniging ‘Ons Belang’ (HVOB) heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op 13 april 2024 j.l. in de Kubus te Lelystad.

Naast het volledige bestuur waren ruim vijftig leden aanwezig.

Opening

Voorzitter Laurens Meerten opent de vergadering en heet iedereen welkom.

In deze vergadering moeten de leden een aantal jaarstukken van het bestuur goedkeuren.

Goedkeuren jaarverslag 2023

In het jaarverslag staan de acties en activiteiten vermeld die de HVOB het afgelopen jaar heeft gedaan. Laurens vertelt wat meer over een aantal acties:

 • De nota wonen en Zorg;
 • Overleg over gasloos maken van huurwoningen;
 • Nieuwe locaties om huurhuizen te bouwen;
 • De veiligheid bij woningen voor senioren verbeteren;
 • Resultaat enquête in de Kempenaar naar tevredenheid na groot onderhoud.

Na de uitleg van Laurens komen er een aantal reacties vanuit de zaal.

 • Er wordt gevraagd of het mogelijk is om Het Zwin er ook bij te betrekken.
 • Een mevrouw uit de Stadhuisstraat heeft schade aan haar parketvloer, ontstaan tijdens de bouwwerkzaamheden onder haar woning. Vanuit de zaal wordt gereageerd dat het bouwbedrijf aansprakelijk gesteld moet worden.
 • Een mevrouw van het Agoradek heeft gehoord dat er plannen zijn om het Agoradek te slopen in 2024. Ze wil weten of de herstelwerkzaamheden na de brand nog worden gedaan.
 • Stand van zaken vrije-sector huurwoningen Centrada. Laurens vertelt dat Centrada heel beperkt bestaande woningen overzet naar de vrije sector.
 • Een mijnheer uit de Hooghe Bomen is ontevreden over de oplevering.
 • Een mevrouw uit De Botter vraagt of en zo ja, wanneer er grootonderhoud aan de flat in Botter wordt gedaan. De eengezinswoningen hebben nu grootonderhoud maar over de flats heeft ze niets gehoord.
 • Een mevrouw uit de Kempenaar merkt op dat volgens haar de flats 50-plus woningen zijn. Maar er wonen steeds meer jongeren, ook op de begane grond.

Laurens legt uit dat iedereen met een individuele klacht of vraag geholpen kan worden na een afspraak met ons. De jaarvergadering is daar niet voor.

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen meer. Laurens krijgt van aanwezige leden goedkeuring over het jaarverslag 2023.

Goedkeuring financiële stukken 2023

Laurens legt uit dat de Jaarrekening door de accountant wordt gecontroleerd op doelmatigheid en rechtmatigheid. Dit is een controle of het geld efficiënt en op een goede manier wordt besteed. De accountant heeft zijn goedkeuring gegeven.

Na een vraag uit de zaal legt Laurens uit waarom wij geen post ‘onvoorzien’ hebben. 

Er zijn verder geen opmerkingen, waarna de aanwezige leden de jaarrekening 2024 goedkeuren.

De begroting voor 2024 en het werkplan van 2024 zijn in de jaarvergadering van december j.l. al goedgekeurd. Op die jaarvergadering waren helaas maar weinig leden aanwezig. Het bestuur heeft daarom besloten om in het vervolg maar één jaarvergadering per jaar te houden.

Werkplan 2024

Laurens noemt een paar acties die dit jaar gaan plaatsvinden:

 • De renovatie in de Wold;
 • Meer aandacht besteden aan de energietransitie;
 • Het versterken van bewonerscommissies en contactpersonen;
 • Na de zomervakantie weer een conferentie houden. Thema energietransitie (onder voorbehoud);
 • Bestuur zoekt versterking door de hoeveelheid werk die eraan komt.

Vanuit de zaal wordt gevraagd wat voor de huurder de goedkoopste energietransitie is. Laurens legt uit dat hierover nog niets bekend is omdat het afhangt van de keuzes die de politiek maakt.

Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen voor het al eerder goedgekeurde werkplan 2024.

Begroting 2024

Laurens legt een paar punten op de begroting uit. De leden hebben geen vragen over de begroting. Er zijn ook geen aanvullende opmerkingen of wijzigingen op de al eerder goedgekeurde begroting.

Sluiting

Laurens sluit de jaarvergadering en dankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid.

Verslag ledenvergadering 13-4-2024 in pdf formaat:

Klik hier om het Verslag ledenvergadering 13-4-2024 te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *