Wold enquête

Aan de bewoners van de Wold 

Geachte bewoner,

In februari van dit jaar heeft u van HVOB een brief ontvangen over de door Centrada uit te voeren werkzaamheden. In die brief boden wij advies en ondersteuning aan, als dat nodig en gewenst was.

Inmiddels lopen die werkzaamheden al ten einde. Sommige woningen zijn klaar, aan andere wordt nog gewerkt.

De Huurdersvereniging Ons Belang (HVOB) wil nu graag weten wat uw mening over de aanpak van de werkzaamheden is. Uw antwoorden kunnen helpen bij het oplossen van problemen die bij u en andere bewoners zijn blijven liggen of zijn ontstaan. Ook kunnen zij behulpzaam zijn bij het verbeteren van de aanpak bij toekomstige woningverbetering.


Wold, Vragenformulier over werkzaamheden